Zdjęcia od Ryszarda Morawskiego

Dzięki uprzejmości Pana Ryszarda Morawskiego przedstawiamy zdjęcia z lat 1974-1977.

Foto 01-03 – trzy fotografie wykonane po maturze, na uroczystości zakończenia nauki w trzeciej klasie. Na fotografii 01 i 02 stoi z nami nasza wychowawczyni pani prof. Maria Ulicka. Na zdjęciu 03 w dolnym rzędzie, z lewej strony  – moja skromna osoba.

Foto 04 – tak wyglądaliśmy w I klasie. Zdjęcie wykonane z boku budynku szkoły przy ulicy Racławickiej. Na ławce z nami siedzi Pani Dorota Kliszczak – Pani profesor od fizyki (ta z pięknymi długimi włosami).

Foto 05 – nasza Studniówka w 1977 roku.

Foto 06-07 – wyruszamy na pochód pierwszomajowy, spod nowego budynku szkoły. Na fotografii 07 dobrze widoczny transparent FDJ. FDJ – to działająca w NRD młodzieżowa organizacja polityczna. W tym czasie szkoła nasza współpracowała z pokrewną szkołą mechaniczną z zaprzyjaźnionego z Koszalinem – Neubrandenburga. Takie to były czasy.

Foto 08-09 – my – młodzież podczas przyjacielskiej wizyty w zaprzyjaźnionej szkole w Neubrandenburgu. Opiekunem naszym podczas wizyty w NRD był prof. Edward Boniecki.

Foto 10 – po występie dla delegatów Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych. Na zdjęciu z nami prof. Dobiesława Barełkowska – opiekunka i mentorka naszego zespołu artystycznego.

Foto 11 – wieczór poświęcony poezji Kamila Cypriana Norwida.

Foto 12 – podczas występu – inscenizacja „Zemsty” Aleksandra Fredry – w rolach głównych Ela Misiuk i Ryszard Morawski.

Foto 13-14 – po szkole potrafiliśmy się też razem bawić – Uwaga: Wszystkie osoby przedstawione na tych zdjęciach są pełnoletnie.