Kalendarium

Daty Wydarzenia
sierpień 2017 Przedstawienie CKU na Peka Kucha.
1997 Uzyskanie statusu CKU
październik 1995 XXI Mistrzostwa Okręgu w Biegach Przełajowych
styczeń 1995 XXI Olimpiada Geograficzna
11.05.1994 W ramach Dni Sportu, odbywających się w dniach 11–12 maja w Hali Gwardii rywalizowaliśmy z uczniami i nauczycielami z I LO im. S. Dubois w Koszalinie. Rozegrano mecz piłki nożnej dziewcząt, mecz koszykówki chłopców, odbyły się konkurencje dla uczniów i nauczycieli: tor przeszkód, konkurs rzutów do kosza i i wiele innych. Nie powiodło nam się w grach zespołowych. W pozostałych konkurencjach pokonaliśmy rywali i wygraliśmy turniej.
8-9.04.1994 Odbył się Wojewódzki Turniej Fizyczny Szkół Ponadpodstawowych. Startowało 64 uczniów z 16 szkół województwa koszalińskiego.
styczeń 1993 Otrzymanie od Kuratora Oświaty Aktu założycielskiego nr 6/93, na mocy którego szkoła nosi nazwę: Zespól Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Koszalinie.
1991 Liceum Zawodowe (4-letnie)
1990 Technikum Budowy Maszyn (5-letnie), Liceum Ogólnokształcące
1988 w skład Zespołu wchodzi Technikum Zawodowe (po ZSZ)
1988 Decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Koszalinie zgodnie z obowiązującymi przepisami powołano Bursę Międzyszkolną.
2.11.1988 W szkole rozpoczął pracę lekarz stomatolog.
7-12.12.1988 Szkoła została zobowiązana przez Prezydenta Miasta do udziału w spisie powszechnym. Do przeprowadzenia spisu wytypowano klasy II TM i I TE.
06.06.1986 Pomnik St. Staszica został odsłonięty.
4-7.02.1986 40-osobowa grupa uczniów i nauczycieli przebywała w Neubrandenburgu (wymiana).
czerwiec 1984 Olimpiada uczniów ZSZ strefy północno-zachodniej Polski w zawodzie ślusarz, tokarz.
1.12.1983 Wycieczka do Neubrandenburga w NRD.
17.11.1983 Gościliśmy w szkole delegację niemiecką członków FDJ, przybyłych na zaproszenie zarządu ZSMP w Koszalinie
1979/1980 W Zespole funkcjonowało również Policealne Studium Zawodowe dla Pracujących.
1978-1991 Szkoła Przysposabiająca do Zawodu
1971/72 Powstało Technikum Mechaniczne (młodzieżowe – po Zasadniczej Szkole Zawodowej).
1.09.1972 Otwarto Technikum dla Przodujących Robotników.
1.02.1975 W skład szkoły weszło średnie Studium Zawodowe.
1.09.1975 W szkole funkcjonował też Wydział Zaoczny.
1.09.1975 Kuratorium Oświaty i Wychowania powołało Zbiorczy Zakład Szkolny pod nazwą Zespół Szkół Mechanicznych w Koszalinie.
1.09.1975 Szkoła otrzymuje nazwę Zespół Szkół Mechanicznych w Koszalinie.
3.10.1975 Nadano szkole imię Stanisława Staszica.
listopad 1969 Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.
1965/66 Powstała filia szkoły w Sianowie.
1958 Zasadnicza Szkoła Zawodowa
1957-1958 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Ministerstwa Oświaty
1956-1957 Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa Ministerstwa Oświaty
1955-1956 Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa
1954-1955 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Metalowo-Budowlana Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego
1953-1954 Zasadnicza Średnia Szkoła Metalowo-Budowlana Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego
1952-1953 Państwowa Zasadnicza Szkoła Metalowo-Budowlana Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego
1949-1951 Powstało Państwowe Liceum Mechaniczne.
1947 Utworzenie Państwowego Gimnazjum Mechanicznego, którym kierował Michał Wieruszewski.
1.09.1946 Powstała Państwowa Szkoła Zawodowa i Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa.
1948 Szkoła zmieniała swoją siedzibę – przeniesiono ją na ulicę Estkowskiego (obecnie Laskonogiego), potem – do budynku przy ulicy Alfreda Lampe, a następnie – ponownie na ul. Laskonogiego.

 

2002 – powstanie Akademii CISCO

2003 – otrzymaliśmy Znak jakości Interkl@sa (slajd)

2008 – 4 miejsce CKU w województwie zachodniopomorskim, w ogólnopolskim rankingu szkół ponadgimnazjalnych (Perspektywy)

 

1 października 2009
Decyzją Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty CKU uzyskuje akredytację dla prowadzenia kształcenia w formach pozaszkolnych kursów: spawalniczych, obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC oraz przygotowujących do egzaminu maturalnego, językowych i informatycznych na różnym poziomie zaawansowania.

 

2008 rok jest rokiem rozpoczęcia kontaktów naszej szkoły z partnerami z Danii.
A w 2011r gościliśmy w Centrum nauczycieli szkół zawodowych z partnerskiego miasta Nojminster w Niemczech.

2011-13 Centrum Kształcenia Ustawicznego bierze udział w unijnym programie COMENIUS „Pociąg do Europy – powtórny załadunek”
W projekcie uczestniczą nauczyciele i uczniowie 24 szkół zawodowych z 23 państw Europy, w tym nasi słuchacze jako jedyni przedstawiciele Polski.
Celem projektu jest zbudowanie pociągu składającego się z lokomotywy i wagonów wykonanych na obrabiarkach sterowanych numerycznie, według wspólnie wypracowanych projektów i technologii wykonania.

 

SPORT, TYLKO SUKCESY MIĘDZYNARODOWE
1976 – V miejsce w judo na Olimpiadzie w Montrealu (Marian Standowicz)
1996 – V miejsce w judo na Olimpiadzie w Atlancie
1998 – członkini kadry narodowej w piłce siatkowej kobiet na Światowych Igrzyskach Młodzieży w Atenach
2000 – członkini kadry narodowej w judo na Olimpiadzie w Sydney (Patrycja Bokiej)
2000 – III miejsce w Mistrzostwach Świata w Windserfingu
2003 – i MIEJSCE W Międzynarodowych Otwartych Mistrzostwach Taekwondo w Berlinie

OSIĄGNIĘCIA NA OLIMPIADACH, TYLKO FINALIŚCI I LAUREACI O. CENTRALNYCH i OGÓLNOPOLSKICH
1977 – fialista Centralnej Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
1979
1982
1994 – laureat stopnia centralnego Olimpiady Historycznej w Warszawie
1994 – finalista Centralnej Olimpiady Artystycznej
1997 – I miejsce w finale centralnym Konkursu Wiedzy o Parlamencie RP
2001 – finaliści XXVI edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Wynalazczości w Warszawie
2002 – finaliści XXVII
2003 – finaliści XXVIII
2004 – finalista Centralnej Olimpiady Filozoficznej w Warszawie
2004 – finalista Ogólnopolskiej XXXV Olimpiady Języka Rosyjskiego w Warszawie
2014 – III m. w IV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Administracyjno – Prawnej dla Dorosłych