Jubileusz 2017

ATRAKCJE – EMOCJE – WSPOMNIENIA

W 20. rocznicę utworzenia CKU w Koszalinie i 70. rocznicę istnienia szkoły zapraszamy Was w sentymentalną podróż. Opowiemy o ważnych wydarzeniach, tradycjach, przybliżymy sylwetki osób (nauczycieli, pracowników, słuchaczy), atmosferę szkolnego życia okraszoną fotografiami…

 

Zapraszamy do śledzenia wiadomości na stronie CKU i Fb.

Powspominajmy!

Wielce zasłużona dla koszalińskiej oświaty szkoła – Liceum Mechaniczne – w latach 1952–55 nosiła nazwę Szkoła Metalowo-Budowlana, którą następnie przekształcono w Zasadniczą Szkołę Mechanizacji Rolnictwa, by ostatecznie nadać jej miano Zasadniczej Szkoły Zawodowej. W latach 1949–1964 opuściło jej mury 1502 absolwentów następujących specjalności: ślusarz maszyn rolniczych – 206 osób, traktorzysta mechanik – 97, kowal – 100, mechanik – 154, blacharz – 13, tokarz – 239, krawiec – 261, handlowiec – 22, stolarz budowlany – 98, specjalizacja ogólnozawodowa – 127 osób. Wśród uczniów tej szkoły była również młodzież niemiecka, albowiem w 1956 roku w klasie 1 ulokowano 27 uczniów tej narodowości, umożliwiając im pobieranie nauki z niemieckim językiem wykładowym.ZBC Pomerania, Koszalin, E. Grześkowiak K. Stobiecki