Harmonogram obchodów Jubileuszu

20 września 2012 r. – czwartek
Gala Jubileuszowa

aula Politechniki Koszalińskiej ul. Kwiatkowskiego 6 e

11.00 – 12.00 Rejestracja uczestników obchodów, wpisy do Księgi Pamiątkowej
12.00 Oficjalne rozpoczęcie uroczystości
Powitanie uczestników
Wystąpienie Dyrektora Centrum Kształcenia im. St. Staszica w Koszalinie
Prezentacja Szkoły
Wykład wicedyrektora KOWEZiU Pana Witolda Woźniaka
„Popularyzacja idei uczenia się przez całe życie”
Część artystyczna
Wystąpienia zaproszonych gości

 

22 września 2012 r. – sobota
„Spotkanie Pokoleń”

Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Jana Pawła II 17

10.00 – 15.00 Oficjalne rozpoczęcie uroczystości
Powitanie uczestników
Odsłonięcie tablicy pamiątkowej i złożenie kwiatów pod pomnikiem Stanisława Staszica
Wystąpienie Dyrektora Centrum Kształcenia im. St. Staszica w Koszalinie
Prezentacja Szkoły
Część artystyczna – koncert Artura Orłowskiego (saksofonisty zespołu Mr Zoob) i występ Moniki Bernaś
Zwiedzanie szkoły

Uroczystościom będzie towarzyszyła wystawa Jubileuszowa
„Przeszłość – jest to dziś, tylko cokolwiek dalej” (C. K. Norwid)