Dyrektorzy szkoły

 

Dyrektor szkoły Lata pracy
Feliks Wielgosz
Był jednym z pionierów oświaty, którzy przybyli po wojnie do Koszalina i zakładali szkoły. Do kwietnia 1946 r. był dyrektorem szkoły przy ul. Zwycięstwa 117, czyli Jedynki. We wrześniu był już dyrektorem naszej szkoły.
1946 – 1949
Michał Wieruszewski
To osoba o niezwykłej historii. Urodzony jeszcze w XIX w. był uczestnikiem pierwszej i drugiej wojny światowej, członkiem Pierwszej Kompanii Kadrowej i żołnierzem Armii Andersa. Pracę w zawodzie nauczyciela rozpoczął w 1922 r., później był dyrektorem wielu szkół na Grodzieńszczyźnie. W 1943 r. został wysłany na placówkę do Ugandy we wschodniej Afryce. Tam uczył do 1947 r. matematyki w Państwowym Liceum i Gimnazjum w Masindi (Szkole zorganizowanej z inicjatywy gen. Władysława Andersa). Powróciwszy do kraju, osiadł w Koszalinie. Pracował jako nauczyciel matematyki w Gimnazjum i Liceum Mechanicznym, a dodatkowo w Publicznej Średniej Szkole Zawodowej. Po przejściu na emeryturę (1955) udzielał lekcji prywatnych. Zmarł 5 kwietnia 1959 r. w Koszalinie.
1949 – 1950
Jan Dolata 1951 – 1953
Zygmunt Piórkowski 1954 – 1955
Rudolf Jędrysik 1955 – 1958
Franciszek Weber 1959 – 1966
Aleksander Fedorowicz
Aleksander Fedorowicz do Koszalina przyjechał w 1945 r. Był nauczycielem, pedagogiem, wychowawcą. Związany był ze szkolnictwem zawodowym, mechanicznych i samochodowym. Pracował m. in. Zasadniczej Szkole Zawodowej i Technikum Mechanicznym i w obecnym Centrum Kształcenia Ustawicznego.
1967 – 1971
Mieczysław Świętoń 1971 – 1984
Adam Mościcki
Urodzony w 1934 r. w Kolorówce, w województwie tarnopolskim.Magister matematyki (1956 UAM) i doktor nauk pedagogicznych (1976 UAM), miłośnik łowiectwa, wieloletni prezes Koła Łowieckiego „Sokół”.Od 1956 r. – nauczyciel matematyki w LO w Darłowie, a od 1961 kierownik filii Liceum Ogólnokształcącego dla Pracujących w Koszalinie. W 1964 r. rozpoczął pracę w Liceum Ogólnokształcącym w Sławnie, gdzie pełnił funkcję dyrektora do 1967 r. i uczył matematyki. W latach 1984-87 – dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Koszalinie, a od 1997 roku pracownik naukowy Politechniki Koszalińskiej. W 2006 roku rozpoczął pracę w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych w Koszalinie. Pełnił tam funkcję dziekana oraz przez dwie kadencje rektora. Profesor Adam Mościcki zmarł 25 marca 2014 r. w Koszalinie.
1984 – 1987
Krzysztof Mroziński 1988 – 2006
Beata Płaza 2007 – 2017
Renata Buss
Ukończyła Szkołę Podstawową nr 3 w Koszalinie, potem Zespół Szkół Rolniczych w Boninie. W latach 1985-90 studiowała na Akademii Rolniczej w Szczecinie na Wydziale Rolniczym w zakresie ekonomiki rolnictwa. Na tej uczelni ukończyła również Studium Pedagogiczne (1990), Studium Podyplomowe Ekonomia Agrobiznes (1993), Studia Podyplomowe z rachunkowości (2003). W 2009 roku uzyskała tytułu eksperta kształcenia modułowego (KOWEZiU).
Pracę zawodową rozpoczęła w 1990 r. w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Boninie jako nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych, potem była kierownikiem szkolenia praktycznego (1994-95), w latach 2005-07 wicedyrektorem ds. kształcenia zawodowego. Od 2007 r. pracuje w CKU w Koszalinie, początkowo jako wicedyrektor, a od września 2017 r. jako dyrektor szkoły.
od 2017