Kalendarium

 

 

W 1997 roku decyzją Kuratora Oświaty w Koszalinie placówka uzyskała status Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Październik 1995 Mistrzostwa Okręgu w Biegach Przełajowych.
Styczeń 1995 XXI Olimpiada Geograficzna.
1 X 1993 otrzymaliśmy od Kuratora Oświaty Akt założycielski nr 6/93, na mocy którego szkoła nosi nazwę: Zespól Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Koszalinie.
Od 1991 Liceum Zawodowe (4-letnie).

Od 1990 Technikum Budowy Maszyn (5-letnie), Liceum Ogólnokształcące.

Od 1988 w skład Zespołu wchodzi Technikum Zawodowe (po ZSZ).

Od 1 stycznia 1988 roku decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Koszalinie zgodnie z obowiązującymi przepisami powołano Bursę Międzyszkolną.

Pomnik St. Staszica został odsłonięty 1986-06-06.

Na placu, przed głównym wejściem do CKU w Koszalinie znajduje się popiersie Stanisława Staszica wykonane z mosiądzu umieszczonego na betonowym cokole oklejonym lastriko Na cokole znajduje się granitowa tablica z napisem:

Stanisław Staszic 1755 – 1826
Być narodowi użytecznym

Inicjatorem postawienia popiersia była rada pedagogiczna szkoły, która podjęła odpowiednią uchwałę we wrześniu 1985 r. Pomnik został odsłonięty podczas pierwszego dnia uroczystości jubileuszowych 40-lecia szkoły 1986-06-06. Odsłonięcie odbyło się w obecności władz politycznych i administracyjnych [m. in. Eugeniusz Żuber – Prezydent Miasta Koszalina], organizacji młodzieżowych, społecznych, dyrektorów koszalińskich zakładów pracy współpracujący ze szkołą [m. in. Tepro, Intropol, Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Andrychowska Fabryka Obrabiarek], jej absolwentów, nauczycieli oraz uczniów. Wśród zaproszonych gości była również delegacja ze Słupska oraz zaprzyjaźnionej ze szkołą Betriebschule w Neubrandenburgu. Tego dnia została jeszcze odsłonięta tablica pamiątkowa.

czerwiec 1984 r. Olimpiada uczniów ZSZ strefy północno-zachodniej Polski w zawodzie ślusarz, tokarz.
1.12.1983 r. Wycieczka do Neubrandenburga w NRD.
17.11.1983 r. Gościliśmy w szkole delegację niemiecką członków FDJ, przybyłych na zaproszenie zarządu ZSMP w Koszalinie

W latach 1979/1980 w Zespole funkcjonowało również Policealne Studium Zawodowe dla Pracujących.
1978-1991 Szkoła Przysposabiająca do Zawodu.

W latach 1971/72 powstało Technikum Mechaniczne (młodzieżowe – po Zasadniczej Szkole Zawodowej)
1 IX 1972 otwarto Technikum dla Przodujących Robotników.
1 II 1975 w skład szkoły weszło średnie Studium Zawodowe.
1 IX 1975/76 w szkole funkcjonował też Wydział Zaoczny.
1 IX 1975 Kuratorium Oświaty i Wychowania powołało Zbiorczy Zakład Szkolny pod nazwą Zespół Szkół Mechanicznych w Koszalinie.
3 X 1975 nadano szkole imię Stanisława Staszica.

Budynek Bursy Międzyszkolnej przy ulicy Jana Pawła II w Koszalinie został zbudowany w latach 1973/75. Do 31 grudnia 1987 r. był internatem – częścią składową Zespołu Szkół Mechanicznych w Koszalinie.

1969 r. XI Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.

1 IX 1965 w skład szkoły weszło 5-letnie Technikum Mechaniczne, Technikum Mechaniczne dla Pracujących (na podbudowie programowej zasadniczej szkoły zawodowej).
W latach 1965/66 powstała filia szkoły w Sianowie.

od 1958 Zasadnicza Szkoła Zawodowa
1957-1958 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Ministerstwa Oświaty
1956-1957 Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa Ministerstwa Oświaty

1955-1956 Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa
1954-1955 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Metalowo-Budowlana Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego
1953-1954 Zasadnicza Średnia Szkoła Metalowo-Budowlana Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego
1952-1953 Państwowa Zasadnicza Szkoła Metalowo-Budowlana Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego

W latach 1949-1951 powstało Państwowe Liceum Mechaniczne.
W 1948 szkoła zmieniała swoją siedzibę – przeniesiono ją na ulicę Estkowskiego (obecnie Laskonogiego), potem – do budynku przy ulicy Alfreda Lampe, a następnie – ponownie na ul. Laskonogiego.
W 1947 utworzenie Państwowego Gimnazjum Mechanicznego, którym kierował Michał Wieruszewski.
1 IX 1946 powstała Państwowa Szkoła Zawodowa i Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa. Szkoły te mieściły się początkowo w gmachu przy ul. Jedności, a ich organizatorem i dyrektorem był Feliks Wielgosz.

 

 

 

przepisać z tej strony: http://kalendarium.ckukoszalin.edu.pl/